jungmeier_euro_2000_gumb-onjungmeier_falzziegel_gumb-onjungmeier_karthago_gumb-onjungmeier_mondo_gumbJungmeier Planojungmeier_universo_gumb-onjungmeier_bobrovec_gumbjungmeier_cosmo_gumb-onkoramic_actua_gumb-onjungmeier_stresni_dodatki_gumb-on
Za več informacij pokličite: 041 320 706

Od antike do moderne...

Kaj je keramika?

Pod pojmom keramika razumemo vse, kar je izdelano in oblikovano iz gline in s pomočjo vročine utrjeno – žgano. Žgana glina je trajna – nespremenljiva, kar dokazujejo mnoga arheološka najdišča. Tudi razbiti koščki in ostanki keramike preživijo čas. S pomočjo keramičnih najdb spoznavamo življenje v preteklosti. Danes se iz glinenih »ostankov časa« lahko veliko naučimo o življenjskem stilu, navadah in načinu razmišljanja naših prednikov. Že tisočletja rokodelci in umetniki uporabljajo glino in tako posredno preko svojih izdelkov sporočajo - zapisujejo - zapečejo svoje ideje ter tako ohranjajo tedanjo raven kulture bodočim rodovom.

Iz prvotnega rokodelstva - lončarstva je nastala visoko tehnološka keramika, ki jo danes uporabljamo v vseh vejah industrije:
•    gradbena industrija,
•    avtomobilska industrija,
•    letalska industrija,
•    vesoljska tehnika,
•    elektronika,
•    elektro industrija ter energetika,
•    superprevodniki,
•    optika in fotonika,
•    metalurgija,
•    medicina,...

Materiali tehnične keramike se danes uporabljajo na mnogih področjih modernega živjenja, njena uporaba pa vsako leto narašča.

Glede na področje uporabe se spreminja tudi njen sestav. Pretežni del keramičnih materialov v osnovi predstavljajo spojine kovin z nekovinskimi elementi. Iz aluminijevega oksida (aluminijev oksid Al2O3) in silicijevega dioksida (SiO2 kremena) ter dodatkov kot so glinenec, železo, mangan nastane prvotna kamenina, ki se pod vplivom okolja v zemeljski skorji (vročina, mraz, potresi, vodo, kisline, korenine, bakterije, kisik) razgradi. Tako nastale ilovnate minerale spira voda in jih na svoji na poti odlaga in »obogati«  z različnimi nečistočami. Ta bogata odlagališča tovarne izkoriščajo za izkop ilovice. Ilovico zdrobijo, očistijo in zmešajo s šamotom, izsušijo, odzračijo in stisnejo. Tako pripravljen material je voljan, plastičen in ga z lahkoto preoblikujemo. Pod mikroskopom vidimo te minerale kot tanke majhne lističe, ki ležijo eden na drugem. V vmesni plasti je tanek sloj vode, ki daje mineralom gibljivost. Zato je ilovica tako zelo plastična - voljna, med sušenjem ter žganjem pa postane krhka in z lahkoto razpoka. Z dodajanjem »nečistoč« kot so droban pesek, zmlet šamot in glinec izboljšamo žgalne lastnosti ilovice, obenem pa ji poslabšamo plastičnost oz. sposobnost preoblikovalnosti. Kompromis med odlično voljnostjo, plastičnostjo in sposobnostjo žganja brez razpok in pokanja je glina, ki služi kot osnovna surovina za keramiko.

Ogenj, voda, zrak in zemlja - narava združena v glineni opeki

Skupine izdelkov iz gline, kamenin, porcelanov in glazur razlikujemo v osnovi glede na način izdelave in temperaturo žganja. Vse pa odlikuje:
•    velika tlačna trdnost,
•    dobra kemična obstojnost,
•    visoko tališče,
•    majhna električna in toplotna prevodnost,
•    majhna žilavost in odpornost proti udarcem

Osnovne tehnike izdelovanja keramike:
•    vlivanje v modele, kjer tekoča glina zapolni mavčni kalup
•    s stiskanjem, kjer mavčni modeli s pomočjo hidravlike na stroju odtisnejo obliko izdeleka (Proizvodnja glinene strešne kritine)
•    ročno oblikovanje na lončarskem vretenu ali mizi (Izdelava vrtne in strešne okrasne keramike)

Celovit prikaz proizvodnega ciklusa:

Trajni užitek bivanja si lahko zagotovite z izbiro vrhunske strešne kritine Jungmeier, ki izpolnjuje vsa merila kakovosti in sodobnih bivanjskih trendov.

Kakovost...

Glinena kritina Jungmeier povezuje naravo z vašo hišo in domom. Predstavlja tradicijo in eleganco povezano s premišljenim oblikovanjem, ki se sklada z modernimi in okoljskimi izzivi časa in ter tako izpolnjuje zahteve življenjskega stila vašega doma.

Strešni modeli...

ISO certifikat tovarne Jungmeier

jungmeier_tuv_iso_certifikat-s

Zahteven sistem upravljanja in nadzora kvalitete, ki je podvržen najstrožjim kriterijem preizkušanja imajo že od leta 1996. Pridobili so certifikat po standardu DIN EN ISO 9002 in certfikat po DIN EN ISO 9001.

Kontaktni podatki

HROVAT UB d.o.o.

Krakovska cesta 25, 1230 Domžale, Slovenija
ID za DDV: SI20831200

gsm: 041 320 706
telefon: 01 / 72 12 089
faks: 01 / 72 26 836

www.hrovat-ub.si ¦ www.jungmeier.si
e-mail: hrovat@jungmeier.si