jungmeier_euro_2000_gumb-onjungmeier_falzziegel_gumb-onjungmeier_karthago_gumb-onjungmeier_mondo_gumbJungmeier Planojungmeier_universo_gumb-onjungmeier_bobrovec_gumbjungmeier_cosmo_gumb-onkoramic_actua_gumb-onjungmeier_stresni_dodatki_gumb-on
Za več informacij pokličite: 041 320 706

Strešna kritina Jungmeier pritrjena z nevihtno sponko “SturmFIX”

SturmFIX nevihtne sponke – varnost pred neurji

Naše podnebje se spreminja! Vsako leto opazimo, da se zaradi podnebnih sprememb število neurij stalno povečuje. Ko se nevihta poleže ostane za njo veliko razdejanje. Uničene strehe in posevki predstavljajo veliko gospodarsko škodo. Da bi ublažili vsaj del te škode, so se zaostrile zahteve po večji varnosti objektov pred neurji. Te povečane zahteve veljajo tako za strešno kritino kot tudi za krovsko dejavnost že od 1.marca 2011 dalje.

SturmFIX nevihtne sponke – varnost pred neurji!

Strokovni razlogi za povečano varnost pred neurji:

 • Klimatske spremebe: podnebne razmere v Evropi so vse manj predvidljive.
 • Nevihte in orkani povzročajo veliko gospodarsko škodo.
 • Med 15. in 19. januarjem 2007 leta je pas izredno nizkega zračnega tlaka v večjem delu Evrope povzročil nastanek orkana »Kyrill« in ob več milijardah evrov gmotne škode terjal najmanj 45 smrtnih žrtev.
 • Nemško zvezno krovsko združenje ZVDH in zavarovalnice so se zavzeli za ostrejše predpise, ki urejajo varnost streh pred neurji.

Tako od 1. marca 2011 dalje veljajo nova pravila v zvezi z varnostjo streh pred neurji, ki temeljijo na naslednjih strokovnih temeljih:

 • Pravila nemške krovske stroke
 • Strokovna informacija »Obremenitev streh in strešnih kritin zaradi vetra«
 • DIN 1055-4 Vplivi na konstrukcije - Vpliv vetra
 • DIN EN 1991-1-4 Vplivi na konstrukcije – splošni vplivi in vplivi vetra
 • DIN EN 14437 Ugotavljanje odpornosti streh pokritih s strešniki - Preskusne metode za strešne sisteme

Zemljevid jakosti vetrov v Sloveniji - dolgoletno povprečje - vir: ARSOZemljevid jakosti vetrov v Sloveniji - dolgoletno povprečje - vir: ARSOProtivetrna zaščita

Šest pomembnih parametrov za varnost streh pred neurji:

 • Lokacija objekta
 • Oblika strehe
 • Velikost objekta
 • Strešni naklon
 • Strešna podkonstrukcija
 • Vrsta in tip strešnika

Lokacija objekta

Lego našega objekta določimo na osnovi zemljevida, ki prikazuje vetrne cone. Ta zemljevid določa področja, ki se med seboj razlikujejo glede na stopnjo – jakost vetra. Na priloženem zemljevidu so prikazana vetrna območja. Tako že na prvi pogled ugotovite v kateri vetrni coni se nahajate.
Za vas smo zbrali koristne informcije in povezave (na dnu strani).

Kje se nahaja objekt?

Kje realno se nahaja objekt glede na vetrne cone? Je znotraj vetrovnih območij 1, 2, 3, 4? Ali je objekt (hiša, večstanovanjski objekt) na obali ali je morda na celini? Pri tem je obala definirana kot pet kilometrski pas celine ob morju. Upoštevati moramo tudi deželno topografijo in nadmorsko višino. Če stoji stavba npr. na 800 m nadmorske višine moramo pri izračunu obremenitve streh zaradi vetra to upoštevati kot pribitek obremenitve.

Enokapna strehaEnokapna strehaŠotorasta strehaŠotorasta strehaDvokapna strehaDvokapna strehaOblika strehe

Za izračun potrebne protivetrne varnosti, moramo najprej poznati razlike med dvokapno, šotorasto streho (kjer gredo vsi štirje grebeni do kapu strehe in se stikajo v slemenu v eni točki ali pa v ravnem delu slemena) in enokapnico. Glede na različne možne oblike streh opazimo, da oblika strehe različno vpliva na prevladujoče hitrosti vetrov na strehi. Zato v izračun vetrne obremenitve vključimo tudi vpliv strešne oblike.

1. Področje čelnega napušča. 2. Notranja površina strehe. 3. Področje kapu strehe. 4. Področje slemena strehe.1. Področje čelnega napušča. 2. Notranja površina strehe. 3. Področje kapu strehe. 4. Področje slemena strehe.

Velikost objekta

Poleg oblike strehe, na izračun vetrne obremenitve vplivajo tudi izmere objekta, njegova višina in obstoječe hitrosti vetra. Višji ko je objekt, večja je dodatna vetrna obremenitev. Razlike v obliki strehe in izmerah objekta generirajo razlike v obremenitvi strešne površine. Tako ločimo na strehi štiri strešna področja.

 1. Področje čelnega napušča.
 2. Notranja površina strehe.
 3. Področje kapu strehe.
 4. Področje slemena strehe.

Posebnosti strešnih prebojevPosebnosti strešnih prebojevDodatno pa moramo upoštevati pri velikosti objekta še geometrijo strešnih prebojev.

Vsaka prekinitev strešne površine v vodoravni smeri, ki je širša od 50cm se imenuje strešni preboj. Prav tako je strešni preboj tudi vsaka prekinitev strešne površine v vertikalni smeri, ki sega – štrli iz površine v vsaj eni točki višje od 35cm.

Širina strešnga področja
c = b/2

Pri tem je treba upoštevati:

 1. Področje (c) je široko najmanj 1,00 m
 2. Področje (c) je široko največ 2,00 m
 3. Področje (c) vedno povečamo navzgor za celo število strešnikov

Za to področje velja, da se obnaša podobno kot področje čelnega napušča. Tako lahko strešno površino mansardnega okna zavarujemo pred vplivi vetra na način, ki je običajen za pritrditev čelnega napušča.

Strešni naklon - za strešne naklone nad 65° veljajo posebna pravila.Strešni naklon - za strešne naklone nad 65° veljajo posebna pravila.Strešni naklon

Še en dejavik, ki ga moramo upoštevati in, ki močno vpliva na izračun potrebne protivetrne varnosti je – naklon strešnih površin.

Za strešne naklone nad 65° veljajo posebna pravila

Pravilo določa, da se morajo pritrjevati vsi strešniki, ko znaša strešni naklon več kot 65°. Vendar pri vgradnji nevihtnih sponk - SturmFIX, to ni potrebno. Takrat morate ustrezno in skrbno pritrditi le vsak drugi strešnik.

Vrsta in tip strešnika

Strešni model - strešnik in njemu ustrezna vetrna sponka takoj ustvarita zvezo, ki varuje streho pred neurji. Takšna zveza vetrne sponke in strešnika mora s strani proizvajalca izpolnjevati zahteve po standardu DIN EN 14 437. Po tem standardu dosega zveza strešnika s SturmFIX - nevihtno sponko najvišje vrednosti in je zato najbolj učinkovit in najbolj ekonomičen sistem, ki je trenutno na voljo za zagotavljanje najvišje dosežene varnosti na strehi zaradi obremenitve vetra. SturmFIX – nevihtno sponko lahko vgradimo na različne strešne modele.

Štiri različne možnosti pritrjevanja

Glede na to, kako učinkovita naj bo ta zveza so možne naslednje zveze med strešnikom in nevihtno sponko:

Noben strešnik ni pritrjenNoben strešnik ni pritrjenPritrdimo vsak tretji strešnik Pritrdimo vsak tretji strešnik Pritrdimo vsak drugi strešnikPritrdimo vsak drugi strešnikPritrdimo vsak strešnikPritrdimo vsak strešnik

Ne glede na obliko strešnega modela, moramo prav vsak strešnik in slemenjak, ki leži na čelni – krajni legi, na grebenu, na slemenu in na vrhu enokapne strehe mehansko pritrditi na nosllno konstrukcijo.

Koramic ActuaKoramic ActuaJungmeier KarthagoJungmeier KarthagoJungmeier MondoJungmeier MondoJungmeier FalzziegelJungmeier FalzziegelV našem prodajnem programu strešnih kritin imamo štiri strešne modele, katere lahko pritrjujemo z nevihtno sponko SturmFIX:

Nova pravila in zahteve po vse večji varnosti streh zaradi vpliva vetra lahko v praksi preverite z uporabo spletnega programa za izračun števila in porazdelitev SturmFIX – nevihtnih sponk.

Včasih so potrebni zahtevnejši izračuni vetrne obremenitve streh. Takšni primeri nastopijo:

 • ko objekt nima ustrezne podkonstrukcije
 • ko je objekt višji od 25 m
 • ko je lokacija objekta na več kot 1000 m nadmorske višine 
 • ko se objekt nahaja na grebenu ali na vrhu hriba, na močno izpostavljeni legi

Vabimo vas, da obiščite spletno stran  www.sturmfix.de, kjer se nahajajo dodatne informacije o nevihtni sponki SturmFIX.

Video prispevka v nemškem jeziku:

  

Uporabni podatki o vetrnih razmerah v Sloveniji

 Klimatografija Slovenije - značilnosti vetra v Sloveniji
ARSO - Agencija Republike Slovenije za okolje

 Viharni vetrovi v Sloveniji leta 2008 (avtor: Renato Bertalič)
Ministrstvo za okolje in prostor RS, ARSO, Vojkova cesta 1 b, Ljubljana

 Viharni vetrovi v Sloveniji leta 2009 (avtor: Renato Bertalič)
Ministrstvo za okolje in prostor RS, ARSO, Vojkova cesta 1 b, Ljubljana

 Ocena ogroženosti pred neurjem in dežjem
Občina Sveti Tomaž

ISO certifikat tovarne Jungmeier

jungmeier_tuv_iso_certifikat-s

Zahteven sistem upravljanja in nadzora kvalitete, ki je podvržen najstrožjim kriterijem preizkušanja imajo že od leta 1996. Pridobili so certifikat po standardu DIN EN ISO 9002 in certfikat po DIN EN ISO 9001.

Kontaktni podatki

HROVAT UB d.o.o.

Krakovska cesta 25, 1230 Domžale, Slovenija
ID za DDV: SI20831200

gsm: 041 320 706
telefon: 01 / 72 12 089
faks: 01 / 72 26 836

www.hrovat-ub.si ¦ www.jungmeier.si
e-mail: hrovat@jungmeier.si